Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 02 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.