101

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», επί της οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 51 στην Πετρούπολη, στην επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΙΛΑ Ο.Ε.

 102

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», επί της οδού ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 22 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΖΑΝΝΕΣ ΡΟΥΣΣΟΣ.

 103

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», επί της οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 108 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 104

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου της για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί των οδού Π. ΜΕΛΑ 2 &  ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ στην Πετρούπολη, στην επωνυμία ¨ΑΝΕΜΟΣ¨ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. 

 105

Λήψη απόφασης σχετικά με την επανεξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ», επί των οδών ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 199 & ΣΚΟΥΦΑ 108 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 106

Λήψη απόφασης σχετικά με την επανεξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΠΙΤΣΑΡΙΑ», επί της οδού 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 στην Πετρούπολη, στην επωνυμία Δ. ΒΡΑΧΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 107

Λήψη απόφασης για την ανάκληση των αριθμ. 57/2012 & 74/2012 πράξεων της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής σχετικά με χορηγήσεις προεγκρίσεων άδειων ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
             • «Περιποίηση άκρων (χεριών-ποδιών)» επί της οδού Ναυαρίνου 2 & Ρ. Φεραίου στη Πετρούπολη στην επωνυμία  Εξηντάρη Άννα & ΣΙΑ Ο.Ε.
             • «Πρατήριο άρτου-ζαχαροπλαστικής» επί της οδού Σουλίου 154 στη  Πετρούπολη στο όνομα Γαβριελάτος Περικλής 
λόγω παρέλευσης της προθεσμίας κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 108

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου-πλανόδιου εμπορίου.