Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.