Ζωντανή μετάδοση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13.03.2024)

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την 14η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης.

Σημειώστε ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά την ώρα και την διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου.
Μετά την λήξη της ζωντανής μετάδοσης, η συνεδρίαση παραμένει ως αρχειοθετημένη μαγνητοσκόπηση.

Δείτε την ημερήσια διάταξη της 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.