Εικόνα στρατιωτών

Δυνατότητα κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2002 (Κλάση 2023) χωρίς προσέλευση στις Στρατολογικές Υπηρεσίες
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους δημότες γεννηθέντες το έτος 2002 (Κλάση 2023), ότι στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης Covid-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εμπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής και ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stratologia.gr/el/content/katathesi-deltioy-apografis