Ενημέρωση για τη λειτουργία του “Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια” στον Δήμο Πετρούπολης.
Ενημέρωση για τη λειτουργία του “Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια” στον Δήμο Πετρούπολης.
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον “Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας” που λειτουργεί για την τοπική κοινωνία, σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, το Κέντρο Κοινότητας και την Εταιρεία Alzheimer.
Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή νευροεκφυλιστική διαταραχή και αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα μεγαλύτερα ιατρό-κοινωνικά προβλήματα. Πλήττει στην Ευρώπη 7.300.000, στην Ελλάδα 160.000 και παγκοσμίως 35.000.000 ασθενείς και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100.000.000 μέχρι το 2050. Χαρακτηρίζεται από προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών (μνήμης, σκέψης, αντίληψης, υπολογισμού, γλώσσας, ικανότητας μάθησης και κρίσης).
Στόχος των υπηρεσιών είναι η πρόληψη και η παρέμβαση για την Άνοια στο ευρύ κοινό, ώστε να υποστηρίζονται τα άτομα με προβλήματα μνήμης και οι φροντιστές τους. Επίσης, οι δράσεις έχουν ως στόχο την ενημέρωση της κοινότητας και τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικής γήρανσης και διαταραχών μνήμης λόγω άνοιας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Σταθμού είναι:
• Ιατρείο Άνοιας (Νευροψυχολογική εξέταση με τη χορήγηση ειδικών δοκιμασιών για την εξέταση των διαταραχών μνήμης)
• Ατομικά και Ομαδικά προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης, με στόχο την πρόληψη διαταραχών και τη βελτίωση των νοητικών δυσκολιών
• Ψυχοεκπαίδευση φροντιστών για την άνοια
• Ψυχολογική υποστήριξη πασχόντων και των οικογενειών τους
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα σχετικά με την άνοια και τις στρατηγικές πρόληψης
Τον “Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας” πλαισιώνει από τις 3 Οκτωβρίου 2022 εξειδικευμένο στέλεχος από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης, με την ειδικότητα Ψυχολόγου-Νευροψυχολόγου.
Οι υπηρεσίες παρέρχονται τις κάτωθι ημέρες:
Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη, 09:00-17:00, στο KEΠ ΥΓΕΙΑΣ επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως & Βούτσαλη (πλησίον ΕΠΑΛ).
Τηλέφωνα επικοινωνία για ενημέρωση – ραντεβού: 210-5060547 & 210-5060193.
Ενημέρωση για τη λειτουργία του “Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια” στον Δήμο Πετρούπολης. Ενημέρωση για τη λειτουργία του “Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια” στον Δήμο Πετρούπολης.