Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00