Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα voucher 200 ευρώ που αφορά την απόκτηση laptop για μαθητές & φοιτητές.
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα voucher 200 ευρώ που αφορά την απόκτηση laptop για μαθητές & φοιτητές.
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι ανοίγει σήμερα Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 η πλατφόρμα digital-access.gov.gr για αιτήσεις Voucher 200 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα» με τη συμμετοχή και του ΟΠΕΚΑ.
Το πρόγραμμα αφορά στην, υπό προϋποθέσεις, απόκτηση των μαθητών tablets, αξίας 200 ευρώ.
Η κατάθεση των αιτήσεων δικαιούχων του προγράμματος θα γίνει σε δύο φάσεις.
• Στην πρώτη φάση θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση οικογένειες οι οποίες έλαβαν το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία το έτος 2020. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων του προγράμματος.
• Στη δεύτερη φάση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος.
Οι έλεγχοι επιλεξιμότητας θα γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, με διασταύρωση πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου.
Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα
Ειδικότερα Κριτήρια
• Για οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, μεικτά εισοδήματα έως 12000 ευρώ
• Για οικογένεια με ένα παιδί, μεικτά εισοδήματα έως 10.500 ευρώ
• Για οικογένεια με έναν γονιό κι ένα παιδί, μεικτά εισοδήματα έως 9.000 ευρώ
Επιλέξιμος εξοπλισμός
Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες (tablets)
Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές (notebooks, laptops, chromebooks, 2 in 1)
Κατηγορία 3: σταθεροί υπολογιστές (desktops, all-in-one)
Αιτήσεις επιχορήγησης δικαιούχων, έλεγχοι και διασταυρώσεις
Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ). Το Φυσικό Πρόσωπο που είναι ο Αιτών υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους της οικογένειας, εκπροσωπώντας το σύνολο αυτής, και αιτείται τη διαβίβαση των στοιχείων τους από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα της παρ. 3.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet).
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα των αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.digital-access.gov.gr/