Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Επίσημης Ιστοσελίδας του Δήμου Πετρούπολης.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Επίσημης Ιστοσελίδας του Δήμου Πετρούπολης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της Επίσημης Ιστοσελίδας του Δήμου Πετρούπολης θα διακοπεί προσωρινά το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 κατά τις ώρες 09:00-23:00, λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών που τη φιλοξενούν.