Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας λειτουργίας παιδικών χαρών και οργάνων ενηλίκων.