Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας για το Πνευματικό Κέντρο.