Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια δαπέδου αίθουσας ενόργανης γυμναστικής.