Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες στήριξης και αναδιαμόρφωσης διαζωμάτων στο χώρο του Νεκροταφείου.