Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την προμήθεια οργάνων και δαπέδων για παιδικές χαρές 2016.