Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια κάμερας ελέγχου αποχετεύσεων.