Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια καπακιών κάδων μηχανικής αποκομιδής.