Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.