Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78),  στις 11 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123