Δείτε την πρόσκληση της 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 .