Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 01 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:45 μ.μ.