Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 27 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 09:30 και τη ψήφο σας, από 09:30 έως 10:00 στο email:kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  3ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.