Δείτε την πρόσκληση της 27ης Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 24 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  27ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.