Δείτε την πρόσκληση της 23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 04 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  23ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.