Δείτε την πρόσκληση της 15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61) στις 27 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  15ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.