Δείτε την πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  22ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.