Ευχαριστήριο Μήνυμα για τη συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες Δράσεις των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πετρούπολης

Το Κέντρο Κοινότητας και οι Κοινωνικές Δομές της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, σας ευχαριστούν από καρδιάς για την άμεση ανταπόκριση και την ενεργό συμμετοχή σας στην προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων των Κοινωνικών Δομών.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας ιδιαίτερα:

• Στον Σύλλογο Πελοποννησίων Πετρούπολης για τη σταθερή και ενεργό συμμετοχή του
• Στο 4ο Λύκειο Πετρούπολης. Σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό για την αλληλεγγύη και τη συνεργασία τους
• Στο 2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης. Σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη συγκέντρωση διατακτικών επιταγών και την έμπρακτη βοήθειά τους
• Στο 4ο Γυμνάσιο Πετρούπολης. Σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη συγκέντρωση τροφίμων και την προσφορά τους
• Ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης για το υποδειγματικό τους ενδιαφέρον ως προς τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας και την οργάνωση – προετοιμασία των μαθητών στην προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων
• Σε όλους τους πολίτες της Πετρούπολης που πάντα με τη δυναμική συμμετοχή τους (στη συγκέντρωση προϊόντων και παιχνιδιών) συμβάλλουν σημαντικά στις δράσεις μας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διενέργεια όλων των δράσεων (τόσο εκείνων που ολοκληρώθηκαν όσο και εκείνων που είναι σε εξέλιξη) διεξάγονται με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

 

Ευχαριστήριο Μήνυμα για τη συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες Δράσεις των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πετρούπολης Ευχαριστήριο Μήνυμα για τη συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες Δράσεις των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πετρούπολης