Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.