Ενημέρωση για την πορεία του ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι το πρόγραμμα διανομής ειδών του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD» για τους δικαιούχους του ΚΕΑ πραγματοποιείται μέσω της σύμπραξης με τον ΑΣΔΑ.
Κατόπιν ενημέρωσης που είχε ο Δήμος μας από τον ΑΣΔΑ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, ενημερώνουμε τους ωφελούμενους ότι:

Οι διαδικασίες για τη νέα προμήθεια είναι ήδη δρομολογημένες από τον ΑΣΔΑ, έχοντας λάβει υπόψη παρατηρήσεις στο νέο σχεδιασμό, με ενίσχυση στις ποσότητες, αλλά και φροντίζοντας για την άριστη ποιότητα των ειδών που θα διατεθούν στις επόμενες διανομές.

Ο ΑΣΔΑ ευελπιστεί ότι μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες ανάδειξης Αναδόχου και όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη των επόμενων διανομών.

Σε περίπτωση που ο Δήμος μας έχει νεώτερη ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ οι δημότες θα ενημερωθούν με σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

Ενημέρωση για την πορεία του ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών