Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, την 15η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.