Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες που απαιτούνται για να λάβετε τις προσφερόμενες από το Δήμο μας υπηρεσίες.
Να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας επίσημα έντυπα, να τα συμπληρώσετε είτε ηλεκτρονικά πριν την εκτύπωση, είτε χειρόγραφα μετά την εκτύπωση και να τα καταθέσετε στην ανάλογη υπηρεσία.
Για τις υπηρεσίες που περιέχουν ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος, πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας.
Πληροφορηθείτε για την διαδικασία Εγγραφής Χρήστη και τα Επίπεδα Πρόσβασης.

  • Kατηγορίες