Δείτε την πρόσκληση της  10η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, (αποστείλατε τη πρόθεση
συμμετοχής σας μέχρι 12:00 και τη ψήφο σας, από 12:00 έως 13:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλ. 213-2024486)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 10ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.