Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης,  20ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 20ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.