Δείτε την πρόσκληση της  δια περιφοράς 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 14:00 και τη ψήφο σας από 14:00 έως 14:30 στο email:kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486) για την άμεση λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος, λόγω των χρονικών προθεσμιών (παραχώρηση για 25/09/2021): “Έγκριση ή μη της παραχώρησης του Κλειστού Γυμναστηρίου “ΝΙΚΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ” για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Καράτε Ανδρών– Γυναικών 2021”.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.