Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης στην 17η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 17ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.