Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  2ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Ειδιικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.