Δείτε την πρόσκληση της 2ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου  2016 και ώρα  20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).