Δημοσίευση Προκήρυξης δημοπράτησης έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ»
Προϋπολογισμού : 960.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

O Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ» προϋπολογισμού 960.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %). Το έργο θα εκτελεσθεί στις οδούς Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, από Ρήγα Φεραίου έως Ανατολικής Ρωμυλίας, επί της οδού Ρήγα Φεραίου από Θεσσαλίας έως Στερεάς Ελλάδος και στην οδό Αρχιπελάγους από Σκουφά έως Ρήγα Φεραίου και αφορά στην ανακατασκευή τους με σκοπό την μετατροπή τους
σε ήπιας κυκλοφορίας (εκτός από την οδό Ρ. Φεραίου) και φιλικές ως προς τη χρήση των ποδηλατών.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι:  181079

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της Περίληψης Διακήρυξης

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης
Τεύχη Δημοπράτησης