Γενικοί Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα μας, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι το κάνει με δική του ευθύνη.

1 Συμβούλιο της Ευρώπης
2 Ευρωπαικό Κοινοβούλιο
3 Η Ευρώπη σου
4 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
5 Υπουργείο Εσωτερικών
6 Υπουργείο Εξωτερικών
7 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
8 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κ Θρησκευμάτων
9 Προεδρία της Δημοκρατίας
10 Βουλή των Ελλήνων
11 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
12 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
13 Γενική Γραμματεία Ισότητας
14 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
15 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
16 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
17 Εθνικό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ
18 Ινστιτούτο Καταναλωτών