Ευχαριστήριο Μήνυμα για την κάλυψη βασικών αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πετρούπολης

Ανάρτηση αποτελεσμάτων δικαιούχων Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης.

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι τα αποτελέσματα των αιτήσεων που αφορούν την ένταξη στο 8ο εξάμηνο, θα ανακοινωθούν στους δικαιούχους με τηλεφωνική ενημέρωση την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Κέντρου Κοινότητας στο τηλέφωνο 210-5065885.

 

 

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων δικαιούχων Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων δικαιούχων Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης.