Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Έκτακτης  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.