Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 07 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Έκτακτης  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.