Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.