Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Έκτακτη  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.