Αναστολή λειτουργίας για το 2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης
Η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης για διάστημα 14 ημερών, λόγω κρουσμάτων Covid 19.
Η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με την από 19-09-2020 Γνώμη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αττικής για αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας.