Τμήμα Νεκροταφείου

Για συναλλαγές με το Τμήμα Νεκροταφείου, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.
Ευχαριστούμε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 213 2024439
Προϊστάμενος: 213 2024443
Δημοτικό Κοιμητήριο: 210 5061481
email: cem@petroupoli.gov.gr 


Ενημερωθείτε για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.


Ταφή

13 Φεβρουαρίου 2009

Ταφή. Απαραίτητα δικαιολογητικά 1) Άδεια ταφής (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου μας) 2) Υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ  του ενδιαφερόμενου, 3) Καταβολή του αντίστοιχου ποσού (βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.) για οικογενειακό τάφο, σε περίπτωση οφειλής  συντήρησης νεκροταφείου,θα πρέπει να εξοφληθεί η οφειλή) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τους τάφους τριετούς…

Παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου. Απαραίτητα δικαιολογητικά α) Αίτηση  ενδιαφερομένου (πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ) β) Έλεγχος  χώρου γ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση παραχώρησης δ) Καταβολή  ποσού ανάλογα με τάφο : διαστάσεων 2,50 X 3,00 = 7,50τ.μ. (διπλός) ή  1,40 Χ 2,80 = 3,90τ.μ. (μονός), σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο τελών ((βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.) ε) Σύνταξη Παραχωρητηρίου.…

Κατασκευή μνημείων.

13 Φεβρουαρίου 2009

Κατασκευή μνημείων. Απαραίτητα δικαιολογητικά Αίτηση  μαζί με σχέδιο κατασκευής. Ενημερωθείτε για τα υφιστάμενα υποδείγματα εγγεκριμένων σχεδίων τάφων τριετούς ταφής, των αντίστοιχων προϋπολογισμών δαπάνης. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα μνημεία κατασκευάζονται από επαγγελματίες επεξεργασίας μαρμάρου. Απαραίτητα δικαιολογητικά εργολήπτη 1. Βεβαίωση από Τεχνικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. 3. Βεβαίωση ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. 4.…

Άναμμα κανδηλιών.

13 Φεβρουαρίου 2009

Άναμμα κανδηλιών. Απαραίτητα δικαιολογητικά α) Αίτηση  με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ ενδιαφερομένου. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι : Για την αφή του κανδηλίου απαιτείται στον τάφο να υπάρχει παραφινέλαιο.

Παράταση εκταφής.

13 Φεβρουαρίου 2009

Παράταση εκταφής. Αφορά περιπτώσεις ενταφιασμένων σε τάφο τριετούς χρήσης για τους οποίους έχει παρέλθει η τριετία από την ημερομηνία ταφής. Απαραίτητα δικαιολογητικά α) αίτηση (συμπληρωμένα πλήρως τα στοιχεία & ΑΦΜ)  με την οποία ζητείται η έγκριση παρατάσεως εκταφής. β) Καταβολή ποσού μετά την έγκριση της παράτασης. (βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παράταση ταφής έχει ισχύ…

Εκταφή.

13 Φεβρουαρίου 2009

Εκταφή. Απαραίτητα δικαιολογητικά α) Αίτηση με  πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ. β) Καταβολή ποσού (ανάλογα με το χρόνο παραμονής) που περιλαμβάνει την εκταφή, τη συντήρηση του Νεκροταφείου και τυχόν οφειλή από παράτασης εκταφής.(βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.) γ) Καθορισμός ημερομηνίας  και ώρας εκταφής. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τέσσερις ημέρες πριν την εκταφή θα πρέπει να παραληφθούν τα προσωπικά αντικείμενα που…

Φύλαξη των οστών στο Οστεοφυλάκιο. Απαραίτητα δικαιολογητικά 1) Αίτηση με πλήρη  στοιχεία & ΑΦΜ  ενδιαφερομένου. 2) Καταβολή ποσού  σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη (βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι : 1)  Αν δεν πληρωθεί η φύλαξη των οστών για δύο συνεχή χρόνια τα οστά μεταφέρονται στο κοινοτάφειο. 2)  Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα…

Μαρμάρινες οστεοθυρίδες.

13 Φεβρουαρίου 2009

Μαρμάρινες οστεοθυρίδες. Απαραίτητα δικαιολογητικά Α) Σε περίπτωση παραχώρησης χρήσης νέας  οστεοθυρίδας α) Αίτηση (με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ) β) Καταβολή του ποσού εφάπαξ με ισχύ για πέντε (5) έτη. γ) Σύνταξη παραχωρητηρίου. Β) Σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης οστεοθυρίδας   α) Αίτηση (με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ) β) Καταβολή του ποσού εφάπαξ με ισχύ για πέντε (5)…

Μεταφορά οστών.

13 Φεβρουαρίου 2009

Μεταφορά οστών. Α) Σε περίπτωση μεταφοράς οστών σε άλλο νεκροταφείο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α) Αίτηση (με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Να μην υπάρχουν οφειλές στην φύλαξη οστών. 2. Έκδοση Ενημερωτικού σημείωματος (από το τμήμα Νεκροταφείου) προς την Διεύθυνση Υγείας Δυτικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών Παπαναστασίου 25, Αιγάλεω, το οποίο  καταθέτει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στη συγκεκριμένη…

Καθορισμός Τελών Νεκροταφείου. Ενημερωθείτε για τον καθορισμό των Δημοτικών τελών που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημοτικό Κοιμητήριο, σύμφωνα με την αριθ. 244/2019 πράξη του Δημ. Συμβουλίου  και ισχύει για το έτος 2020.