Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 31 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.