Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις 16  Μαϊου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ.