Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’’ μέχρι αντικαταστάσεως και όχι πέραν της 29-02- 2024, προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου. Ενημερωθείτε σχετικά από την συνημμένη απόφαση.

 

 

Αρχεία:

Απόφαση παράτασης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’’