Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. πρωτ.  34169/2-08-2023 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

 

Αρχεία:
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων