Δήμος Πετρούπολης

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης έχοντας υπ’ όψη: 1. Την με αρ. 8481/2022 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 674 τ.Β’/15-02-2022) με θέμα: Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προεκλογική προβολή τους.
Καλεί τους εκπροσώπους των Δημοτικών και Περιφερειακών Συνδυασμών που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Οκτωβρίου 2023, σε κοινή σύσκεψη, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πετρούπολης (Εθνικής Αντιστάσεως 61).
Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι ο καθορισμός του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που διατίθενται για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από τον Συνδυασμό, τον οποίο εκπροσωπούν.